Remont SSP kat. B w km 4,842 linii 751 Wrocław Gądów – Wrocław Zachodni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Wykonanie robót budowlanych zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kategorii C na przejeździe kategorii D w km 349,396 na linii 353 Poznań - Skandawa, z wykorzystaniem urządzeń staroużytecznych

Przebudowa urządzeń samoczynnych sygnalizacji przejazdowych w km: 36.556, 38.613, 43.418, 44.080 w celu dostosowania urządzeń do prędkości rozkładowej 100 km/h, na odcinku od km 36.413 do km 44.585, na linii nr 094, na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Wykonaniu robót budowlanych zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kategorii C na przejeździe kategorii D w km 349,396 na linii 353 Poznań - Skandawa, z wykorzystaniem urządzeń staroużytecznych.

Przebudowa urządzeń samoczynnych sygnalizacji przejazdowych w km: 36.556, 38.613, 43.418, 44.080 w celu dostosowania urządzeń do prędkości rozkładowej 100 km/h, na odcinku od km 36.413 do km 44.585, na linii nr 094, na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Remoncie SSP kat. B w km 4,842 linii 751 Wrocław Gądów – Wrocław Zachodni

Dobudowę systemu SKP na post. odg. Sprowa z wykorzystaniem telewizji przemysłowej ze zdalnym podglądem ze stacji Kozłów

Zabudowa urządzeń telewizji przemysłowych TVu do obserwacji przejazdów kat A w km 0,548 na linii kolejowej nr 99  Chabówka – Zakopane i w km 1,485 na linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz

Przystosowanie urządzeń ssp na linii 201 na odcinku Maksymilianowo - Wierzchucin do prędkości 120km/h, w 6-ciu lokalizacjach

Zmiana przejazdu kategorii A w km 45,335 linii nr 96 Tarnów – Leluchów na przejście dla pieszych kat. E

Naprawa dwóch rezerwowych rurociągów teletechnicznych RHDPE 40/3,7 oraz dwóch kabli światłowodowych OTK 24J wraz z rurociągami relacji Julianka-Lusławice na terenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie

Wykonanie wykopu kablowego oraz naprawa dwóch odcinków kabla typu YKSY14x1 długości 870 mb. pomiędzy szafą aparatową torową a czujnikami SSP COB-63A oraz kabla YKSY7x1 długości 1870 do tarczy ostrzegawczą ToR na szlaku Panki - Krzepice, linia 181

Uzależnienie przejazdu kat. A w km 157,602 w przebiegach na st. Wrocław Sołtysowice

Przebudowa samoczynnych systemów przejazdowych na przejazdach kolejowo-drogowych w km 53.318 i 59.723 w celu dostosowania systemów do prędkości konstrukcyjnej 120 km/h na linii nr 94 na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie

Remoncie urządzeń srk na stacji Pępowo polegający na uzależnieniu urządzeń rogatkowych w przebiegach pociągowych przejazdu kolejowo- drogowego w km 188,064 i 198,589 linia 14

Doposażenie przejazdu poprzez budowę dodatkowych napędów na przejeździe w km 127,060 linii nr 61

Modernizacja urządzeń srk na st. Długołęka na linii nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów

Wymianę 15 szt. wyeksploatowanych żeliwnych głowic sygnalizatorów świetlnych w stacji Jasło Towarowa na linii 106 Rzeszów Główny – Jasło

Doposażenie urządzeń przejazdowych w system TVu na przejeździe kolejowym w km 239,503 lk. 131

Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych na linii kolejowej nr 1 na odc. Koluszki - Radomsko wraz ze stacją Koluszki i Radomsko w ramach zadania pn. Wykonanie prac w obrębie stacji Koluszki oraz na odcinku Koluszki - Radomsko linii kolejowej nr 1 po robotach inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Projektu POIiŚ 7.1-66 "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego liniii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa".

Wykonanie zamiany klasycznych izolowanych obwodów torowych i zwrotnicowych na obwody licznikowe na stacji Rybnik Niewiadom linia 140

Wykonanie zamiany klasycznych izolowanych obwodów torowych i zwrotnicowych na obwody licznikowe na stacji Suszec linia 148, wymiana odcinków kontroli niezajętości torów z izolacji klasycznej i SOT na system liczników osi na mijance Łowczów oraz na stacji Łowczówek Pleśna linii 96 Tarnów – Leluchów

Remont sygnalizatorów świetlnych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie z podziałem na zadania.

Wykonanie prac ziemnych na stacjach, przejazdach kolejowych kat „A” oraz kat. „C”, na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu, remont urządzeń ssp w ciągu linii nr 014

Powiązanie urządzeń przejazdowych kat.A/o w km. 87,468 oraz w km. 88,417 w przebiegach pociągowych w st. Grębocice

Wykonanie zamiany klasycznych izolowanych obwodów torowych i zwrotnicowych na obwody licznikowe na stacji Pątnów Wieluński

Zabudowa urządzeń przejazdowych RHRa z TVu , na przejeździe kat.A/o w km. 87,332 oraz ich powiązanie w przebiegach pociągowych w st. Grębocice

Zabudowa dodatkowych napędów na przejazdach kat. A/m w km 119,620 i km. 147,860 oraz powiązanie urządzeń przejazdowych kat. A/m w km. 119,620 w przebiegach pociągowych w st. Bierutów

Wykonanie zamiany klasycznych izolowanych obwodów torowych i zwrotnicowych na obwody licznikowe na stacji Panki

Opracowanie dokumentacji branży srk oraz wykonanie prac srk polegających na zabudowie wykolejnicy oraz tarczy manewrowej w rejonie rozjazdu 201 st. Radomsko

Sekcjonowanie zwalniania drogi przebiegu oraz dobudowanie przebiegu manewrowego z toru nr 4 na bocznice w st. Długołęka z urządzeniami przekaźnikowymi typu UPK-PAT z nakładką komputerową MOR-1

Rozbudowa ul. Rokicińskiej W Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej i Wieńcowej oraz budowa wodociągu w ul. Gajcego”, w zakresie wykonania urządzeń SRK

Modernizacja 31  szt. obwodów nastawczych napędów zwrotnicowych na stacji Radomsko

Remont urządzeń wewnętrznych srk – przekaźnikowania nastawni dysponującej st. Łódź Chojny "ŁCh"

Zmiana kategorii D/C. Zabudowa urządzeń ssp kat. C na przejeździe w km 98,038 linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów

Modernizacja urządzeń wraz ze zmianą kategorii przejazdów kolejowo-drogowych w km 11,515 oraz km 12,370 linii kolejowej nr 62 Tunel – Sosnowiec Południowy, na terenie Zakładu linii kolejowych w Krakowie

Wymiana wyeksploatowanych 6 sztuk elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29 na napędy nowej generacji na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu na stacji Tuchów linia nr 96 Tarnów – Leluchów

Remont zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Miechów

Zabudowa 9 szt. napędów zwrotnicowych na linii 137 na stacjach Świdnica Miasto oraz Strzegom

Modernizację dwóch przejazdów kat. A w km. 7,709 na linii kolejowej nr 17 i w km. 2,437 na linii kolejowej nr 541 oraz w km. 8,834 na linii kolejowej nr 17 i w km. 3,562 na linii kolejowej nr 541

Modernizacja samoczynnego systemu przejazdowego na przejeździe kolejowo drogowym kat. "C" w km 289,206 linii kolejowej nr 8 Warszawa Wschodnia – Kraków Główny celem zabudowy urządzeń SSP typu SPA-5, na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Kontakt

Wybrane realizacje

Zobacz więcej

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 o3Energis. Projekt i wykonanie — combar.pl